Hyundai Sonata Hybrid 2012-2014

Year: 2013

Engine: 2.4 G4KK

Color: RER – REMINGTON RED