Hyundai Sonata 2010-2012

Year: 2011

Engine: 2.4 G4KJ

Color: Z3S – SHADOW WHITE