Hyundai Elantra 2010-2013

Year: 2011

Engine: 1.8 G4NB

Color: NKA – PHANTOM BLACK