Hyundai Elantra 2010-2013

Year: 2012

Engine: 1.8 G4NB

Color: S7B – PHANTOM BLACK